modulejoint._JohnLeijonhufvud_2013.jpg

FNISS vision är att fler personer i Storstockholmsområdet med omnejd ska få upp ögonen för modelljärnvägsmoduler i N-skala och nöjet det innebär att träffas och bygga upp tillfälliga modulbanor för att genomföra körträffar.

Mål

Vårt mål är därför att främja nätverkande mellan oss som bor i Storstockholm med omnejd och som bygger modelljärnvägsmoduler i N-skala för att vi ska kunna uppnå vår vision. 

Medel

För att få bra fart i Stockholmsområdet tycker vi det är viktigt att ha en inkluderande och välkomnande attityd. Det innebär att så länge vi kan koppla ihop modulerna så är det inte så viktigt exakt vilken modulstandard som följs eller i vilket färdigställandeskick modulerna befinner sig. Vi har satt upp ett antal rekommendationer som gör det lättare att använda sina moduler i resten av Sverige / Europa om man på sikt vill.

Många av oss tycker att en viktig del av hobbyn är att träffa likasinnade för att diskutera modulbyggande, trafikspel, standarder, vilka moduler som finns och vilka som saknas m.m. Vi tror att det leder till bättre körträffar.

Vi anser att modulbyggande i N-skala är en trevlig hobby med låg instegströskel. Det kan vara så enkelt som att dyka upp på en modulkörning eller träff utan något annat än ett glatt humör och ett mått av nyfikenhet. Eller att man har byggt en liten modul, t.ex. en 30 graders kurva som man kan ta med sig under armen till en träff. För några utvecklas hobbyn till att flera moduler byggs och att lok och vagnar anskaffas m.m. En del sätter upp sina moduler som en hemmabana mellan modulkörningarna.

Organisation

Vi är inte en förening och har ingen klubblokal, även om några av oss som följer FNISS är medlemmar i olika MJ-föreningar. Många av oss är också medlemmar i olika webbforum och andra sociala plattformar.

FNISS är vad dess följare gör det till. Det finns ingen styrelse eller central organisation som anordnar träffar och modulmöten utan varje sådant tillfälle är ett fristående projekt som drivs av en eller flera personer.

Det behövs inget godkännande av FNISS för att anordna ett modulmöte i Fniss namn, bara att mötet sker i enlighet med FNISS anda.