Modulkörning

FNISS



Kommande modulkörningar.:



SLAMRA påsk 2023



Huset Fullt med Tåg


SLAMRA bjuder in till modulträff i Christinaskolan, ett möte över skalagränserna.

Banor i skala N, H0 och 0


OBS! Träff för deltagare, EJ publikt!




Länk till inbjudan med schema och hur man anmäler sig!

Genomförda modulkörningar.

Modulträff under höstlovet - Christinaskolan Lidingö - 23/10 - 1/11 2020


SLAMRA bjuder in FNISS och andra N-skalerallare till modulkörning under höstlovet.

Inflyttning fred. 23/10 efter 17:00 Vi bygger så länge vi orkar dock senast 22:30.

Vi färdigställer banan under lördagen 24/10 från 10:00 och börjar köra så snart den är klar.


Körning varje dag från 10:00 tills vi tröttnar.

Banan demonteras söndagen den 1/11 OBS ingen körning denna dag. På skolan finns tillgång till kaffe och mikrougnar och ett trevlig rum för avkoppling.

Detta är inte ett publikt arrangemang. Du får naturligtvis ta med vänner och barn. Det ankommer på var och en att hålla säkert avstånd. Då lokalen är ganska stor bör detta inte vara något problem.

Om du tänker medverka med moduler ska du anmäla detta till nedanstående. Ange modulmått, enkel/dubbelspår, C-C-avstånd vid dubbelspår. Moduler skall vara DCC-kompatibla och försedda med banankontakter. Bygghöjd 1 m.


Moduler bör vara på plats 23/10 tidigast 17:00, Om du har svårt att leverera moduler fredag kväll eller tidigt (10 – 11) lördag, hör av dig så fixar vi det vid annan tidpunt. Om du tänker vara med och köra utan att ha moduler bör du anmäla dig också.


ANMÄLAN SNARAST DOCK SENAST 16/10 TILL: Lasse Wedberg

ljudlasse@gmail.com

0733 521441





Hämta pdf med information och regler för Höstlovsmodulen 2020

2020

Ett samarrangemang mellan FNISS och SLAMRA

2020.01.02 - 2020.01.06


Christinaskolan - Läroverksvägen 56 - LIDINGÖ


Mellandagsmodulen är inte publik men givetvis är vänner till deltagarna välkomna.

Kontakttelefoner för frågor, anmälan och inpassering i skolan:


Matti 0708 79 93 43 - Lasse 0733 52 14 41



Hjulmarknaden 2019


Lördagen 30 november är det Hjulmarknad i Solnahallen.

En av Stockholms större modellhändelser med väldigt mycket folk. Det skall byggas en modulbana i N-skala. Mats Wedberg står för huvudparten av modulerna. Det behövs många hjälpande händer under fredagen innan från typ 16- 17-tiden och också till rivningen av banan vid stängning lördag kväll. Boka in helgen i din kalender. Vi kan göra detta till ett trevligt event för oss alla med mycket tågkörning. Vi får chans att göra bra reklam både för JS och muséet.

Påskmodulen 2019

Stor modulträff:

Christinaskolan på Lidingö

18 - 22/4 2019

ett samarrangemang: FNISS, SLAMRA, MMM och USMS

FNISS har N-skalemoduler och de övriga H0.



  • Leverans av moduler 18/4 tidigast kl. 17.00.
  • Planering och bygge från 17:00 den 18/4 tills vi tröttnar, förhoppningsvis färdig bana.
  • Färdigställande av bana och körning från 19/4 kl. 10.00 till 22/4 kl.14.00
  • Rivning av bana samt städning 22/4 kl.14.00
  • Deltagaravgift för alla 50:-. För detta får man kaffe och varm korv.



Ta kontakt med Lasse Wedberg för ytterligare information, anmälan och planering: ljudlasse@gmail.com